Kvintaal Projekt OÜ omab Majandustegevuse registris registreeringuid osutamaks järgnevaid teenused:

EPE001229 -  Ehitusprojekti ekspertiis
EEP003775  -  Projekteerimine
EEO003826  -  Omanikujärelevalve
EEK001272  -  Ehitise audit